Přejít na obsah

Poslední týden distanční výuky ve třetí třídě 14. 5.

 14.5.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci úspěšně zakončili poslední týden distanční výuky 🙂 Ani v tomto týdnu rozhodně nezaháleli. V průběhu hodin českého jazyka si nejen procvičovali již starší probrané učivo, ale také se seznamovali s učivem novým. Tentokrát to byly pádové otázky. Našli si čas i na čtenářskou dílničku a vyzkoušeli si jednoduchý popis oblíbené hračky. V rámci hodin matematiky poznávali žáci třetí třídy vlastnosti trojúhelníků a upevňovali si pamětné počítání v oboru do 1000. V rámci prvouky zhlédli výukové video o sluneční soustavě, a poté si zkusili vytvořit její vlastní model. Jak se jim práce dařila, můžete vidět na přiložených fotografiích.

Všem rodičům moc děkuji za pomoc a podporu při organizaci distanční výuky. Velké poděkování patří i všem třeťáčkům, kteří statečně a svědomitě plnili zadané výukové aktivity po celou dlouhou dobu distanční výuky. Třeťáčci, jsem na vás opravdu pyšná, jak úžasně jste vše zvládali 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy