Přejít na obsah

Sběr papíru

 18.5.2021  Mgr.Petr Kulhavý

V září proběhly dva sběrové týdny a v nich se podařilo sebrat 1 648 kilogramů starého papíru. Po loňské distanční výuce, kdy samozřejmě i tradiční sběr papíru musel probíhat velmi netradičně, zkoušíme navázat na pravidelné sběrové týdny. V září odevzdal každý žák naší školy v průměru 7 kg papíru, což je zhruba polovina toho, co jsme zvládli vybrat v posledním předcovidovém roce. Je tedy určitě v našich silách třídění a odevzdávání papíru zvýšit, o což prosíme všechny, kdo se nezapojují. Současně děkujeme všem rodičům žáků za jejich ochotu děti ve sbírání podporovat. Je nám jasné, že jde často o starost navíc a proto si Vaší podpory vážíme. Pomáháte nám tak vést děti k tomu, co je cílem celé akce, tedy nebýt lhostejný k věcem kolem sebe, snažit se věci kolem sebe pozitivně ovlivňovat. Děti vidí, že svou aktivitou mohou sami nějak pomáhat a to je určitě dobře.

 

Stále platí, že sběr mohou ve škole odevzdávat i rodiče z obou našich mateřských školek. Označte jej prosím nápisem MŠ-HL nebo MŠ-DL a i Vaše školka pak obdrží část získaných finančních prostředků.

I nadále můžete kromě papíru ve škole odevzdávat vybité baterie, drobná elektrozařízení, použité cartridge a tonery. Stejně jako v předchozích letech sbíráme sušenou pomerančovou a citronovou kůru a ve třídách také hliník.

 

 Při ekologickém nakládání se surovinami je třeba pamatovat, že recyklace je až posledním krokem, který by měl být naprostou samozřejmostí. Před ním jsou ještě dvě velmi důležité „R“. Množství odpadu, které vytváříš Redukuj. Tedy vytvářej co nejméně odpadu, nekupuj např. výrobky, které jsou jen na jedno použití. Druhým krokem v našem nakládání s věcmi by pak měl být princip Reuse, který volá po tom, abychom věci používali opakovaně.

 

Ve snaze umožnit všem rodičům co nejširší možnost podpory naší školy, jsme navázali spolupráci s firmou Rycycling – kovové odpady z Ústí nad Orlicí a můžete tak odevzdávat ve prospěch naší školy starý papír (ideálně odděleně noviny+časopisy+letáky a obalové materiály/kartony), hliník, ocel a další barevné kovy přímo ve sběrně surovin. Provozovnu naleznete v Ústí nad Orlicí na adrese Lázeňská 1540. Provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 11.00 a 11.30 do 15.30. V sobotu pak od 8.00 do 11.00. Při odevzdání jakýchkoliv surovin ve prospěch naší školy prosím nahlaste název školy, a pokud chcete, aby se odevzdaný papír počítal také do naší školní soutěže, tak také jméno žáka a třídy. Podle vzájemné smlouvy pak bude škola pravidelně dostávat jak finanční prostředky za odevzdané suroviny, tak jmenný přehled žáků, ve prospěch kterých suroviny odevzdáte.

 

Větší množství papíru můžete do školy dovést i mimo sběrové týdny, po telefonické domluvě s p.uč. Kulhavým – 465582203.

SBĚROVÝ TÝDEN V ŘÍJNU: 18. 10. – 22. 10.