Přejít na obsah

Skupinové projekty z prvouky ve třetí třídě 28. 5.

 28.5.2021  Mgr.Eva Adamcová

V rámci výuky prvouky vytvářeli žáci třetí třídy v tomto týdnu projektové plakátky na téma jednotlivých ekosystémů. Na seznamování se s různými přírodními společenstvy jsme využili skupinových aktivit. Každá skupina si vylosovala jeden ekosystém (louka, les, pole, rybník, okolí lidských obydlí), zajistila si různorodý studijní a obrázkový materiál, a ten poté využila ke zpracování daného tématu. Žáci třetí třídy dokázali, že se již umí velmi kvalitně orientovat v informačních materiálech a zvládají výstižně zpracovávat důležité podklady k danému tématu. Na závěr každá skupinka prezentovala své výsledky a seznámila své spolužáky s živočichy a rostlinami, které v jednotlivých ekosystémech volně žijí a rostou.

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy