Přejít na obsah

Činnost žákovské rady červen 2021

 25.6.2021  Ing.Lenka Řehounková

Osmá a devátá třída se účastnila plnění posledního úkolu regionální učebnice. Vybraní žáci navštívili paní starostku Janu Hodovalovou, která jim vyprávěla nejen o své práci, ale i o chodu obce. Informace, které se tito žáci dozvěděli, předali svým spolužákům, kteří je poté zpracovali a vytvořili z nich naučné plakáty. Součástí tohoto úkolu bylo též zpracování informací o jízdních řádech a zastávkách železniční a autobusové dopravy v Libchavách. Žáci si nejprve zjistily informace a následně je doplnili kreslenými obrázky.

Po dvou a půl letech práce žáků čtvrté až deváté třídy vzniká regionální učebnice. Ta bude sloužit žákům prvního stupně k seznámení se s obcí Libchavy a jejím okolím.

Marta Kacálková, a členové žákovského parlamentu