1. 10. Pasování na čtenáře

 1.10.2021  Mgr.Iva Kittlitz

Pátek byl pro druháčky slavnostním dnem. V libchavské knihovně za přítomnosti paní knihovnice Pavlíny Vítkové a paní starostky Jany Hodovalové proběhlo Pasování na čtenáře.

Žáci dokázali, že umí plnit různorodé úkoly spojené se čtením, na důkaz každý z nich přečetl báseň, společně pak přečetli slavnostní knižní slib a na závěr byli mečem, jako správní rytíři řádu čtenářského, pasováni na čtenáře. Nechybělo ztvrzení podpisem do Knihy čtenářů.

 

Děkujeme paní starostce a paní knihovnici za skvěle připravenou a zvládnutou akci.

 

Iva, Denča a žáci 2. třídy