Přejít na obsah

Předškoláčci u nás ve škole na prvním stupni

 21.4.2022  lic. Pavlína Vítková,Dis.

Dnes k nám do školy na první stupeň zavítali předškoláci – budoucí prvňáčci. Žákyně z 5. třídy společně s paní asistentkou Denčou je přivítaly a provázely po třídách. Nejprve navštívili první třídu – zde strávili nejvíce času. Paní učitelka Evička měla pro děti připravené různé úkoly – poznávání barev, počítání, pohybové hry a hravé učení formou práce na interaktivní tabuli. Všechny děti byly moc šikovné. Prvňáčci budoucím prvňáčkům moc pomáhali a všichni předškoláci si odnesli smailík s balónkem. Poté šli předškoláci do druhé třídy. Zde si paní učitelka Iva pro děti připravila tanec, který se všem moc líbil a za odměnu dostali sladký bonbón. Ve třetí třídě děti viděly ukázku z hodiny angličtiny. Paní učitelka Lenka společně s žáky předvedli anglickou pohybovou rozcvičku. Ve čtvrté třídě si paní učitelka Evička připravila pro děti písničku, v páté třídě žáci předškolákům zarecitovali, paní vychovatelky ukázaly družinky a na závěr předškoláky čekala sladká tečka v jídelně – Brumík a čaj. Tato návštěva byla velmi příjemná a na budoucí prvňáčky se moc těšíme.