Návštěva posilovny – dívky z 8. a 9. tříd

 13.11.2022  PaedDr.Hana Šťovíčková

V pátek 11. 11. naše děvčata z 8. a 9. tříd navštívila v rámci tělesné výchovy posilovny v Ústí nad Orlicí. Momentky jsou pořízené ze Sporthotelu Tichá Orlice a další skupina dívek si zacvičila ve Fitness clubu Ivety Záleské. Po zahřátí a protažení si dívky zacvičily s nejmenší zátěží na některých posilovacích přístrojích a na dalších cvičebních pomůckách. Další pátek si skupinky posilovny prohodí. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat majitelům posiloven za vstřícnost a přijatelné vstupné pro naše žáky.