Preventivní program Začátek v 1.A

 3.2.2023  Mgr. Lenka Ludvíčková

V 1. A proběhl ve čtvrtek 2.2. pod vedením pracovnic z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlici  preventivní program „Začátek“. Prvňáčci si po přechodu do školy stále utváří svůj nový kolektiv, v čemž jim pomohl i právě zmíněný program. V průběhu tří vyučovacích hodin prvňáčci ukázali, jak spolu dokážou komunikovat, domlouvat se, ale také naslouchat a vyjadřovat své názory. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za vzájemnou spolupráci. Pracovnicím z PPP Ústí nad Orlicí děkujeme za hezký program a čas, který věnovaly dětem.