Přejít na obsah

Projektové dny – Jan Amos Komenský

 4.10.2023  Mgr. Karolína Šparlinková

V období 25. – 27. září proběhly v naší škole projektové dny v duchu myšlenek Jana Amose Komenského. Naši žáci se seznámili nejen s jeho osobností, ale také s jeho životem a odkazem pro současnost.

Žáci prvního stupně navštívili nedaleký Brandýs nad Orlicí s historickou školní učebnou a hledali cestu z Labyrintu. Vyzkoušeli si také, jak se psalo brkem a jak by asi vypadal instagramový profil učitele národů. Nakonec prvostupňoví žáci své zážitky přenesli do myšlenkových map, plakátů a obrázků.

Žáci druhého stupně měli během prvního projektového dne za cíl prakticky si vyzkoušet různé učební styly a najít si, který je pro ně nejvhodnější. Od třídních učitelů následně dostali spoustu cenných informací k učebnímu procesu (fáze učení, rady a tipy, jak pracovat s prokrastinací, jak relaxovat). Druhý projektový den se nesl v duchu okřídlené věty „kdo chce zapalovat, musí hořet“ a vskutku – našlo se spoustu zapálených žáků, kteří svým spolužákům předali trochu ze svých rozličných umů (rybaření, historie, vyrábění, hasiči, tanec, fotbal, florbal, akrobatická jóga, aj.). Poslední projektový den vybraní zapálení žáci zpestřili výuku svým mladším spolužákům na prvním stupni, zatímco ostatní si zkoušeli, jaké je to naučit se něco sám podle instruktážního videa.

Zakončení projektových dnů na druhém stupni probíhalo formou tvorby výstupů, které odpovídaly učebnímu stylu, který žáci objevili jako ten pravý pro sebe. Auditivní typy tedy tvořili podcasty a rozhovory s J. A. Komenským, vizuálně ladění žáci přenášeli své poznatky do myšlenkových map, logičtí žáci tvořily rébusy a křížovky a pohybově orientovaní zhotovili scénky ze života Komenského.

Projektové dny naplnily naši školu tvůrčí a zanícenou atmosférou a my věříme, že jim přinesly do života spoustu užitečných dovedností a vědomostí.