Přejít na obsah

Přemýšlej o svém zdraví – žáci 8. a 9. tříd

 8.11.2023  PaedDr.Hana Šťovíčková

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 jsme u nás v tělocvičně přivítali studentky VOŠ a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. Děvčata z 3. ročníku VOŠ si pro starší žáky základních škol připravila preventivní program „Přemýšlej o svém zdraví“. Cílem tohoto projektu je ukázat možnosti prevence závažných civilizačních onemocnění a vést děti k zamyšlení nad přístupem ke svému zdraví.

Žáci pracovali na 6 stanovištích:

  1. Preventivní prohlídka v mých rukou

Zde studentky naučily děti měřit si své fyziologické funkce pomocí tonometru, oxymetru, teploměru a hned vyhodnotit své naměřené hodnoty. Na optotypech si zas ověřily, jak dobrý mají zrak. Simulačními brýlemi si vyzkoušely vidění s oční vadou.

  1. Negativní vliv alkoholu, kouření a drog na moje tělo

Žáci si zkusili jednoduchý výpočet promile alkoholu v krvi. Pomocí simulačních brýlí mohli zakusit stavy, které u lidí vyvolává působení drog a nadměrná konzumace alkoholu. Též se seznámili se škodlivostí kouření a na plicním simulátoru viděli ukládání dehtu v plících.

  1. Zabránění přenosu infekce správnou technikou mytí a dezinfekce rukou

Pod UV lampou si žáci zkontrolovali ruce a hned zjistili, jestli jejich postup mytí a dezinfekce rukou byl správný. Zde si také zkusili manipulaci s OPP – ochrannými pracovními prostředky.

  1. Poskytnutí první pomoci při akutních stavech

Na modelových situacích se žáci naučili obnovit základní životní funkce, použití přenosného externího defibrilátoru a stabilizovanou polohu.

  1. Na pár minut starým nebo hendikepovaným člověkem

Vyzkoušet si oblek na simulaci stáří a použít kompenzační pomůcky, které pomáhají překonat nějaký hendikep, bylo pro žáky velkým překvapením.

  1. Zdravý životní styl a pohyb k tomu

Které živiny, vitamíny a minerály jsou pro nás důležité? Jak si vypočítat množství cukru, tuku a bílkovin v potravinách? Které jsou vhodné cviky při dlouhodobém sezení v lavicích? Zde nacházeli žáci odpovědi.