Přejít na obsah

2. + 3. třída a povídání o Adventu

 28.11.2023  Mgr. Lenka Ludvíčková

Dnešní dopoledne navštívili žáci 2. a 3. třídy místní kostel, kde se naladili na nadcházející adventní čas. Co je Advent a co s touto dobou čekání a příprav souvisí, seznámily děti paní Poslušná a paní Pecháčková. V rámci „ adventní hodinky“ si děti uvědomily, co patří k době adventní a co se už týká Vánoc. Dozvěděly se, co souvisí s historií a významem adventního věnce a zazpívaly si adventní písně, tzv. „Roráty“. Děkujeme paní Poslušné a paní Pecháčkové za velmi příjemný a zajímavý program.