Přejít na obsah

Prevence u „osmáků“

 15.12.2023  PaedDr.Hana Šťovíčková

U žáků z 8.A zaznělo tolik očekávané téma Přátelství a láska. V průběhu preventivního programu, velmi vhodného pro tuto věkovou skupinu, jsme si povídali s lektorem Ondřejem Svobodou o hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy.

 

Program primární prevence vznikl v rámci projektu „Etika mezi světy“ občanského sdružení Lidé mezi světy se sídlem v České Třebové.