Přejít na obsah

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

 3.1.2024  Mgr. Martina Bolková

Ani tento rok nemohla chybět olympiáda z českého jazyka. Školní kolo se skládalo ze dvou částí – gramatické, v níž mohli žáci získat max. 30 bodů, a slohové, za kterou bylo možné obdržet max. 20 bodů. Soutěže se ve čtvrtek 30. listopadu zúčastnilo celkem 10 vybraných žáků z 8. a 9. tříd.

Na třetí příčce se umístila Zuzka Klosová z 9. třídy (s celkovým počtem 27 bodů), druhé místo obsadila Vája Rojková z 9. třídy (celkem 31 bodů) a vítězem se stal Adam Chládek rovněž z 9. třídy (celkem 32 bodů). Adam s Vájou postupují do okresního kola, které se koná v lednu.

Všem účastníkům za jejich čas a snahu děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme.