Přejít na obsah

Tajuplný ostrov v 2.A

 17.1.2024  Mgr. Lenka Ludvíčková

V rámci prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek proběhl v 2.A  preventivní program s názvem Tajuplný ostrov. Náplní tří vyučovacích hodin byla témata spojená s riziky a dopady užívání návykových látek a především prevence, jak těmto závislostem předcházet. Děkujeme pracovnicím z Pedagogicko – psychologické poradny z Ústí nad Orlicí za připravený program. Pochvalu si zaslouží všechny děti za aktivní přístup a zapojení do aktivit, které během dopoledne absolvovaly.