Přejít na obsah

25. 1. Tajuplný ostrov ve 2.B

 25.1.2024  Mgr.Iva Kittlitz

Žáky 2.B ve čtvrtek navštívily pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny, paní Krausová a paní Mičková. K preventivnímu programu Tajuplný ostrov měly pro žáky připravených mnoho aktivit. Téma o dětských právech, konkrétně Právo na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, skvěle  navazovalo na naši školní látku v prvouce. Žáci moc pěkně reagovali na otázky týkající se této problematiky.

Program zahájila video pohádka Opilá studánka. Zvířátka v lese kromě zkvašené studánky našla mnoho odpadků – plechovky od energetických nápojů a coca-coly, láhev od piva, krabičku od cigaret a injekční stříkačku s jehlou. Žáci o těchto předmětech diskutovali, např. co je v nápojích nezdravé či nebezpečné, jak se zachovat, když nám někdo nabídne cigaretu či alkohol, nebo co dělat, když najdeme stříkačku s jehlou.

Hráli hru ,,Přijela tetička z Číny“ a přivezla každému něco zdravého, další hra se týkala ovoce a vitamínů a program zakončila aktivita ,,Dokresli komiksový příběh s nebezpečnou situací s dobrým koncem“.

Žáci byli moc šikovní, krásně naslouchali a spolupracovali. Věřím, že jim program přinesl ponaučení pro jejich budoucí a zdravý životní styl.

Děkujeme Šárce a Miladě za příjemné a naučné dopoledne.