Přejít na obsah

Organizace zápisu

 25.3.2024  Mgr.Marie Linhartová

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  LIBCHAVY

 

ZÁPIS dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

  • 22. 4. 2024 (pondělí) 13,00 – 18,00 hodin
  • 23. 4. 2024 (úterý) 14,00 – 18,00 hodin

 

Registrace k zápisu:          zde

  • Odkaz na předvyplněný dotazník dostanete e-mailem.
  • Vyplněný dotazník přineste prosím k zápisu.

 

Pravidla pro přijetí:

  • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy
  • Děti z jiné spádové oblasti   

                 1. mají v základní škole sourozence

                 2. ostatní (bude určeno losem)

 

Maximální možný počet pro přijetí na ZŠ a MŠ Libchavy: 28 žáků

Třídní učitelka 1. třídy 2024/2025:   Mgr. Eva Adamcová

 

Organizace zápisu:

  1. Formální část

Kontrola žádosti o přijetí, rodného čísla dítěte, informace o odkladu školní docházky, předání informací rodičům – školička před školou, třídní schůzka, informace k zveřejnění přijatých žáků do 1. třídy, desatero pro žáky a rodiče

 

  1. Motivační část

Rozhovor s dítětem, hra, cílené aktivity na zhodnocení určitých dovedností dítěte, orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností  – posouzení školní připravenosti

 

Požadavky k zápisu vychází ze ŠVP Korálek a Kamarád.

  • Škola nevydala žádné oficiální požadavky!!

Mgr. Marie Linhartová