Přejít na obsah

Předjaří ve 2. oddělení

 2.4.2024  Světlana Roubíčková

V tento čas jsme se pomalu loučili se zimou a těšili se z prvních jarních kytiček a probouzející se přírody. Chodili jsme na vycházky i školní hřiště, a kromě her, povídání a tvoření ve družince, jsme si užívali teplých paprsků sluníčka.

Navštívili jsme také místní Obecní knihovnu. Děkujeme paní vychovatelce Páje Vítkové za poučný, zajímavý program. Následně si všichni mohli vybrat knihy, nahlédnout do nich a zakusit tak milé prostředí knihovny.

Přejeme Vám krásné jarní dny:-)