Přejít na obsah

Mgr. Lucie Medunová

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Naše třída 🙂 druhý školní den


AKCE V DUBNU

  • 9. – 16. 4. triády
  • 10. 4. Jeden svět (festival dokumentárních filmů) 8 – 10:35
  • 19. 4. Den Země a Fáboráček (celý den)
  • 29. 4. přednáška Eurocentrum Pardubice – Evropská unie 4. + 5. vyučovací hodina

 

 

VÝLET 6. TŘÍDA BRNO

 

 

„záchranná síť“ informací pro všechny šesťáky 

  • nově od 4. 3.

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6.r. 10. 4. 2024 

a) les během roku

b) strom během roku

c) lístky v duze

d) zrcadlový odraz lesa

e) západ slunce na louce

 

 

ANGLIČTINA 9. r.

bonus – 3. tvary IV (křížovka)

 

6. přírodopisinformace o tvorbě herbáře zde

 


 

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení anglický jazyk

Kritéria hodnocení přírodopis

Kritéria hodnocení osobnostní a sociální výchova

Kritéria hodnocení výtvarná výchova


Přihlášení na ZOOM – zde


Jan Amos Komenský

ROZVRH HODIN