Ing. Lenka Řehounková

Školní rok 2022 – 2023

V PŘÍPADĚ DISTANČNÍ VÝUKY –  připojení na ZOOM klikněte zde

 • Pro všechny žáky platí podpora z mé strany k distanční výuce  – individuální zoom, vysvětlení přes messenger nebo komunikace na mailové adrese l.rehounková@zslibchavy.cz. Nebojte se ozvat😎

 

 

CHEMIE

Kritéria pro hodnocení Chemie

 

8.třída

 • výpočet – c, n a M
 • halogenidy, oxidy a sulfidy

9.třída

 • halogenderiváty
 • dusíkaté deriváty
 • kyslíkaté deriváty

 

FYZIKA

Kritéria pro hodnocení Fyzika

 

6.třída

 • síla
 • gravitační síla
 • úkol – vyrobit siloměr

7.třída 

 • plyny
 • atmosférický tlak
 • úkol – vyrobit barometr

8.třída 

 • elektrický proud, napětí
 • elektrický obvod
 • elektrický odpor

9.třída

 • elektromagnetické záření
 • atom, jaderné záření
 • radioaktivita

 

PRÁCE NA PC a INFORMATIKA

Kriteria-hodnoceni-Prace-na-PC-a-Informatiky

Pro samostatnou práci doma používejte placený program Microsoft Office, 

případně využijte zdarma  program Open Office nebo Libre Office!!!!  (platí při

zadání práce – text, prezentace nebo tabulky)

 

5.třída -Práce na PC

 • začátek práce ve wordu

6.třída -Informatika

 • internet, informace, data
 • vyhledávání na internetu

7.třída -Informatika

 • MS Word – tabulky, samostatná práce – pexeso
 • MS Excel – základní pojmy, tvorba jednoduché tabulky, vkládání vzorců, grafy, sam.práce

 

ROZVRH HODIN