Přejít na obsah

Mgr. Iva Kittlitz

  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024        

                          

Roční hra     NA  PALOUČKU

 

tel .: 607 160 890             e-mail: i.kittlitz@zslibchavy.cz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informace pro rodiče: 

 

Úspěšný školní rok 2023/2024. Vaše učitelka Iva  🙂 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Zadávání domácích úkolů:     

2. 10.  M – sešit – 10 příkladů na sčítání

3. 10.  ČJ – PS 10/4. 

4. 10.   

6. 10.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co jsme ve škole dělali 🙂 (pro chybějící žáky): 

Doporučuji – zapsat si (ofotit) týdenní úkoly, v neděli vše mažu a připravuji stránku na nový týden.       

2. 10.  ČJ – druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací (žáci vymýšlí věty)     

                    – PS 10/1. – správná intonace tázacích vět               

               M – PS 18/1., 2.         

               PRV – domov – rozdíl mezi vesnicí a městem       

                         – obec – zařazení obce do Pardubického kraje a do obslužného centra města Ústí nad Orlicí, místní členění

                             obce (Horní a Dolní Libchavy)           

                         – sešit – nadpis pastelkou DOMOV, pod nadpis napiš svou adresu

3. 10.  ČJ – druhy vět – PS 10/2. – 4.         

                    – Písanka str. 3 celá             

                    – sešit – dokončení psací abecedy (velké a malé P, p, …. Ž, ž) – správná technika             

       

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

Akce – říjen       

  • 6. 10. (pá) – ukázka florbalového tréninku v tělocvičně (naše třída 1. vyučovací hodinu) – všichni žáci přijdou ve sportovním oblečení
  • 26. 10. (čt) – 27. 10. (pá) –  Podzimní prázdniny 
  • 31. 10. (út) – Klasifikační rada

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Říjen – probírané učivo

 ČJ – Zvuková stránka jazyka – souhlásky a samohlásky (dlouhé, krátké), výslovnost

       – Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

      – Abeceda

      – Pořádek slov ve větě, pořádek vět v příběhu   

      – Slova nadřazená a podřazená

      – Praktické čtení – pozorné, plynulé, technika, pochopení textu

      – Psaní psacími písmeny – úhledný a čitelný projev, správná technika, hygiena psaní

      – Vypravování

M – Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10 ( 8 + 6 = , 14 – 7 = )

    – Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10 (15 + 4 = , 20 – 8 = )

    – Rozklad čísel

    – Porovnávání čísel

    – Orientace na číselné ose

    – Číselné řady – vzestupné a sestupné

    – Řešení slovních úloh

    – Součtové pyramidy

    – G – Křivá, lomená a přímá čára (přímka), opakování geometrických tvarů

PRV – Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, orientace v jednoduchém plánu obce Libchav

          – Obec – zařazení obce do Pardubického kraje a do obslužného centra města Ústí nad Orlicí, místní členění obce

              (Horní a Dolní Libchavy), významné budovy a místa obce     

           – ČR (moje vlast) – státní symboly, státní hymna   

           – Podzim – pozorování změn v přírodě                               

Odkazy k domácímu online procvičování:

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-kratke-dlouhe-samohlasky-1/11056

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-vlastni-jmena-1/15282

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Přihlášení na online hodinu:

zoom:  zde

ID: 213 524 1573

heslo: 971 732

ROZVRH HODIN