Přejít na obsah

Mgr. Iva Kittlitz

w  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024        

 

       

Roční hra     NA  PALOUČKU

 

tel .: 607 160 890             e-mail: i.kittlitz@zslibchavy.cz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informace pro rodiče: 19. 6.      

Vážení rodiče,   

  • Děti mají v Záznamníku nalepené vyúčtování za tento školní rok. Prosím o kontrolu. Děkuji. 🙂
  • Potvrzením každé zprávy v aplikaci Bakaláři –  Komens berete informace na vědomí a též s těmito informacemi souhlasíte.    

 

Úspěšný závěr školního roku 2023/2024. Vaše učitelka Iva  🙂 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Zadávání domácích úkolů:      

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co jsme ve škole dělali 🙂 (pro chybějící žáky): 

Doporučuji – zapsat si (ofotit) týdenní úkoly, v neděli vše mažu a připravuji stránku na nový týden.     

 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/fotbalovy-turnaj/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

Akce – červen

  • 19. 6. (st) – Netradiční setkání (naše třída nevystupuje, pouze žáci z kroužku Tanc-IK)
  • 20. 6. (čt) – Ředitelské volno pro žáky školy
  • 21. 6. (pá) – Ředitelské volno pro žáky školy (školení pedagogů)
  • 25. 6. (út) – Dopravní výchova, odevzdání učebnic
  • 26. 6. (st) – Pohádkový les
  • 27. 6. (čt) – Zhodnocení celoroční hry, Piknik u dubu
  • 28. 6. (pá) – Slavnostní předání vysvědčení – 1. vyučovací hodina (pevné desky)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Červen – probírané učivo

 

ČJ – Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky       

      – Základní skladební dvojice         

      – Velká písmena – vlastní a obecná jména

      – Psaní psacími písmeny – úhledný a čitelný projev, správná technika, hygiena psaní

      – Hádanky, dopis, popis plyšáka, rozšiřování slovní zásoby

M – Přirozená čísla 0 – 100

    – Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem

        – násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10

    – dělení 1 a 10, 2, 3, 4, 5  + polovina, třetina, čtvrtina, pětina       

    – o n více (sčítání), o n méně (odčítání), n krát více (násobení), n krát méně (dělení)

    – sudá a lichá čísla

    – Řešení slovních úloh – výpočet, tvorba odpovědí

    – Hra na obchod, finanční gramotnost – Abeceda peněz (Česká spořitelna)

    – G – bod, přímka, polopřímka, úsečka + jejich pojmenování, měření úseček, rýsování, prostorová představivost   

          – vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky + kolmice)

PRV  – Pozorování změn v přírodě

           – roční období – měsíce v roce, dny v týdnu   

           – minulost, přítomnost, budoucnost     

           – léto (na poli, u vody, na louce, na zahradě), prázdniny           

 

Odkazy k domácímu online procvičování:

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-2-trida

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimematiku.cz/matematika-2-trida

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu/

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Přihlášení na online hodinu:

zoom:  zde

ID: 213 524 1573

heslo: 971 732

ROZVRH HODIN        

 

                                                                                     Plavecký rozvrh (od 12. 2. – 26. 4.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

ČJ

M

PRV

ÚT

ČJ

M

   PLAVECKÝ     VÝCVIK

ST

ČJ

ČJ

M

PRV

ČT

ČJ

ČJ

M

VV

ČJ

ČJ

AJ

M

HV