Mgr. Veronika Vaňousová

 

Kontakt: v.vanousova@zslibchavy.cz

Online výuka ZOOM – přístup

Matematika 6.B

Učivo v týdnu od 23. do 27. května

  • Krychle, kvádr – vlastnosti
  • Jednotky délky, obsahu, objemu – opakování
  • Povrch a objem krychle a kvádru

 

Doučování – každý čtvrtek 12,45 – 13,30 hodin

Odkazy:

matematický poker online

 

Domácí úkol – zadáván v pondělí, odevzdání v úterý:

 

 

Hodnocení prací v elektr. ŽK: známka, X – nehodnoceno (odevzdáno), N – nepsal/a, neodevzdal/a

 

Kritéria hodnocení – M6

———————————————————————————————-

Matematika 9. tř.

Učivo v týdnu od 23. do 27. května

  • finanční gramotnost – platy, daně, rozpočet domácnosti, peníze, banky, bankovní produkty
  • investice
  • projektový den – finanční svoboda

 

 

ONLINE HRY:

pipes

tangramy

matematiko

 

Domácí úkol – zadáván ve čtvrtek, odevzdání v pondělí:

 

Hodnocení prací v elektr. ŽK: známka, X – nehodnoceno (odevzdáno), N – nepsal/a, neodevzdal/a

Materiály pro přípravu na výuku nebo přijímací zkoušky:

Slovní úlohy 1, Slovní úlohy 2, Slovní úlohy 3, Soustavy rovnic

Podobnost

Zadání testů k přijímacím zkouškám (Cermat)

Jednoduché přípravné testy k PZ

Kritéria hodnocení – M9

 

 

 

 

ROZVRH HODIN