Přejít na obsah

Mgr. Veronika Vaňousová

Kontakt: v.vanousova@zslibchavy.cz

Online výuka ZOOM – přístup

 

Kritéria hodnocení

Matematika 7.tř.

Kvíz – hranoly – pojmy

Kvíz – hranoly – sítě

Kvíz – hranoly – objem

 

ÚNIKOVKA 🙂

 

Čtvrtletní písemná práce – čtvrtek 6. 6.

přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy, trojčlenka

procenta – výpočet procentové části, určení základu, vypočet počtu procent, slovní úlohy

čtyřúhelníky – vlastnosti, výpočet obsahu a obvodu, konstrukční úlohy

PL – přímá a nepřímá úměrnost

PL – procenta

PL – čtyřúhelníky

 

 

Pracovní listy k procvičování a opakování učiva, odkazy na výuková videa:

Procenta – VIDEO

Celá čísla – PL

Racionální čísla – PL

Poměr – PL

Věty o shodnosti trojúhelníků

Věty o shodnosti trojúhelníků – procvičování

Slovní úlohy se zlomky

Zlomky – opakování

Zlomky – násobení, dělení

Zlomky – sčítání, odčítání

Převod zlomku na desetinné číslo – VIDEO

Rozšiřování a krácení zlomku, základní tvar – VIDEO

Převod zlomku na desetinné číslo – VIDEO

Porovnávání zlomků – VIDEO

Zlomky-část celku

Středová souměrnost

Rozšiřování krácení zlomku

Osová souměrnost

Desetinná_čísla

Dělitelnost

 

Krychle – geogebra

 


Matematika 8.B

 

ÚNIKOVKA – OSMÁCI

 

 

Statistický průzkum žáků 8.B

Roční období

Kouření

Míčové sporty

Věk

Barva očí

Sociální sítě

Dovolená

Oblíbený film/seriál

Růžová barva

Oblíbený den

 

Čtvrtletní písemná práce – čtvrtek 6. 6.

Rovnice – řešení rovnic, zkouška

Slovní úlohy řešené rovnicí

Konstrukční úlohy – množiny bodů dané vlastnosti

Statistika – tabulky, grafy, četnost, relativní četnost, průměr, modus

PL – rovnice

PL – slovní úlohy

PL – množiny bodů dané vlastnosti

PL – statistika

 

Pracovní listy k procvičování a opakování učiva, odkazy na výuková videa:

Rovnice – VIDEA (playlist Isibalo)

Rovnice – VIDEO (T.Chabada)

Rovnice – Wordwall

Vzorce – procvičování – spojování

PL – mnohočleny 1

PL – mnohočleny 2

PL – mnohočleny 3

PL – hranoly

PL – válce

Procvičování mnohočlenů – sčítání a odčítání

Procvičování mnohočlenů – sčítání a odčítání 2

Procvičování mnohočlenů – sčítání a odčítání 3

Zápis čísla pomocí mocnin 10

Mocniny s přir.mocnitelem

Obvod kružnice, obsah kruhu

Pythagorova věta – opakování

Pythagorova věta – slovní úlohy1

Konstrukce tečen ke kružnici – VIDEO

DÚ – mocniny s přirozeným mocnitelem – 30.11.

DÚ – Pythagorova věta

Pythagorova věta – VIDEO

Procenta

Konstrukce čtyřúhelníku

Druhá_odmocnina

Druhá_mocnina

 

 

Pracovní list – trojúhelník

 

 

 

 

 

Odkazy – online hry:

matematický poker online

pipes

tangramy

 

ROZVRH HODIN