Přejít na obsah

Mgr. Helena Kujová

ZOOM – 5. třída

 

Školní rok 2023/24

 

ŘÍJEN

3. 10. (út) Žabák –  od 9:00 soutěž ve skoku dalekém (pouze přihlášení žáci), všichni žáci přijdou do školy ve vhodném sportovním oblečení a obuvi, sportovní hry na školním hřišti během probíhající soutěže, dále vyučování dle rozvrhu

6. 10. (pá) ukázka florbalu v tělocvičně (věci na TV)

10. 10. (út) návštěva obecní knihovny (od 9:00 – 11:00)

26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

30. 10. (po) – halloween ve třídě

Po celý měsíc výběr a příprava receptů (listopad vaření na přání).

 

Přehled učiva:

  • ČJ – opakování učiva (měkké, tvrdé souhlásky, souhlásky na konci a uvnitř slova (b – p, h – ch, t – d, ….), délka samohlásek), stavba slova, způsoby tvoření slov, zdvojené souhlásky, psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě
  • MA – opakování učiva (násobení a dělení, písemné + a -, písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, převody jednotek), poznáváme záporná čísla
  • PŘ – opakování živé a neživé přírody (test č. 1 – 2. 10.)
  • VL – historie naší vlasti – opakování: významné osobnosti (test č. 1 – 13. 10)

 

Odkazy na procvičování učiva:

násobení a dělení

vyjmenovaná slova

ČJ – procvičování učiva

rod střední

rod ženský

rod mužský

koncovky podstatných jmen – vzory

zaokrouhlování

písemné dělení

násobení a dělení

písemné sčítání

písemné odčítání

ROZVRH HODIN