Přejít na obsah

Mgr. Helena Kujová

ZOOM – 5. třída

 

Školní rok 2023/2024

 

DUBEN

akce: 

  9. 4. – 16. 4. Triády

24. 4. – Den Země – les

 

 platí plavecký rozvrh

      1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.
    PO      ČJ     AJ     PŘÍ     M     INF     INF
    ÚT      ČJ      M     VL     PŘÍ     HV     ČJ
    ST      ČJ     PLAVÁNÍ
    ČT      AJ      ČJ     M     M     AJ      ČJ
          M      VL     ČJ     PČ     VV

 

3.04., 10.04., 17.04.  – plavání

 

Přehled učiva:

  • ČJ   –  slovní druhy, přídavná jména, zájmena
  • MA –  dělení dvojciferným dělitelem, desetinná čísla, aritmetický průměr, osa souměrnosti, obsah čtverce a obdélníka
  • PŘ  –  živá příroda –  lidské tělo
  • VL  –  Česká republika, regiony ČR, státní symboly, státní svátky, orgány státní moci

 

Odkazy na procvičování učiva:

přídavná jména – koncovky

předpony s-, z-

předpony s-, z-

předložky a předpony

převody jednotek hmotnosti

převody jednotek objemu

převody jednotek délky

psaní mě/mně

psaní mě/mně

psaní skupin  bě/bje, vě/vje, pě

zdvojené souhlásky

násobení a dělení

vyjmenovaná slova B

vyjmenovaná slova L

vyjmenovaná slova M

vyjmenovaná slova po P

vyjmenovaná slova po S

vyjmenovaná slova po V

vyjmenovaná slova po Z

vyjmenovaná slova – vše

ČJ – procvičování učiva

rod střední

rod ženský

rod mužský

koncovky podstatných jmen – vzory

zaokrouhlování

písemné dělení

násobení a dělení

písemné sčítání

písemné odčítání

ROZVRH HODIN